Специализиран болничен транспорт в страната и чужбина

Ние предлагаме Частна линейка с набор от услуги и комплексни решения за нуждаещите се, в това число медицински и битови грижи:

–       Извършване на очистителни клизми.
–       Поставяне на инжекции и венозни инфузии.
–       Взимане на кръв за изследвания.
–       Превръзки (септични и асептични)
–       Санитарна грижа (лични нужди, къпане, почистване на дома и т.н.)
–       Хранене и подаване на лекарства по план график.
–       Пазаруване (било то като придружител или изпълнение на поръчка със закупуването на лекарства или храна)
–       Извеждане на разходка.